Per september 2023 zal mijn praktijk sluiten, ik neem derhalve geen nieuwe cliënten meer aan. 
      

Algemene bepalingen

behorende bij de behandelovereenkomst particuliere cliënten vindt u hier:   

algemene voorwaarden Familiewerk.pdf


Privacy

In het kader van de AVG is mijn  privacy verklaring  op de website geplaatst. Wanneer je in deze praktijk een therapietraject aangaat, verklaar je dat je op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

 

 

 

de brug


Onvrede of klacht?

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij (uw behandelaar) te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt

Mocht u na een dergelijk gesprek alsnog besluiten een klacht in te dienen dan op de site van de NVPA een klachtenformulier invullen. (NVPA)

Wanneer ook middels bemiddeling van de NVPA uw klacht niet is weggenomen dan zal de NVPA contact opnemen met de kan u contact opnemen met de SCAG (Klachtenreglement SCAG) De klachtenfunctionaris van de SCAG zal contact met u opnemen om de klacht met u te bespreken. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut.               
 

 
E-mailen
Bellen
Map