Familiewerk
    

 Doel en Werkwijze: 


Het doel van de Contextuele therapie  

  • Dat u zicht krijgt  op het probleem en de ontstaansgeschiedenis daarvan (hetgeen onbewust zijn wortels kan hebben in de familiegeschiedenis).

  • Dat die kennis leidt  tot mogelijkheid in vrijheid nieuwe keuzes te kunnen maken.

  • Dat u kunt ervaren dat autonomie ontstaat in relatie tot de ander terwijl er rekening gehouden wordt met de ander. 

 

Werkwijze:

In mijn werk heb ik ervaren dat thema’s als zien en gezien worden, horen en gehoord worden in ieder mensenleven spelen en van essentieel belang zijn. Het levensverhaal is daarin een onmisbare schakel die het verleden met het heden verbindt. In het ogenschijnlijk zo bekende verhaal voor de persoon zelf en voor de naasten ligt voor mij de uitdaging en de taak om het niet gehoorde en niet geziene in het licht brengen. Juist daarin liggen de kansen en de bronnen die leiden naar heling. Het meehelpen die kansen en bronnen op te sporen en tot ontwikkeling te brengen, vind ik iedere keer weer een voorrecht en verrijking.

Wanneer er stagnatie in het leven optreedt, helpt de contextuele benadering bij het verkennen van de levensgeschiedenis en de zoektocht naar de bronnen van herstel en verandering. Vaak hebben zich immers tijdens een mensenleven overtuigingen, patronen, gedachten, waarden en normen ontwikkeld die (onbewust) van invloed zijn op hoe men het leven ervaart en men omgaat met de ander.

Om de levensgeschiedenis te verkennen maak ik samen met de cliënt diens genogram en ecogram (sociaal netwerk) en soms ook een levenslijn. Op die manier proberen we samen zicht te krijgen op het verband wat er kan zijn tussen toen en nu. Deze middelen vormen de leidraad die helpt nieuwe inzicht te krijgen: inzicht dat in staat stelt om mogelijkheden tot verandering te ontdekken. 

Ter ondersteuning in dat proces maak ik soms gebruik van duplo poppetjes om daarmee heel praktisch u zelf in vroegere en huidige gezins- en werksituaties zichtbaar te maken. Mijn werkwijze is eclectisch, dat wil zeggen dat ik ook, indien wenselijk, andere methoden en technieken kan inzetten.

Zoals gezegd zal het nieuw verworven inzicht leiden naar nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die u zelf actief heeft verworven in een proces van ontdekking en verwerking waardoor u met andere ogen naar de eigen geschiedenis kunt kijken. De geschiedenis zelf is niet te veranderen, maar u heeft ontdekt dat u er anders in kunt staan. De bagage kan herschikt worden. Door deze herschikking ontstaan er voor u mogelijkheden om tot actie te komen. Actie die er toe kan leiden dat u (weer) in balans komt met uzelf en met de belangrijke anderen.

Al met al is dit een intensief, maar ook boeiend proces. Juist de actie die u zelf daarin onderneemt, zal u de meeste voldoening en vrede opleveren. Een proces dat leidt naar herstel in (familie) relaties, naar zelfkennis en inzicht, verbetering van kwaliteit van leven en ten diepste naar innerlijke vrijheid in verbondenheid.