Familiewerk

Opvoedondersteuning/gezinscoaching.

 Sinds 1982 heb ik verschillende functies binnen de jeugdhulpverlening uitgeoefend . Binnen deze functies was ik altijd betrokken bij gezinnen waar als gevolg van verschillende oorzaken problemen bij de opvoeding van de kinderen speelde. Ik heb het altijd een uitdaging gevonden om in verschillende situaties, samen met ouders/opvoeders  (verder te noemen ouders) te onderzoeken wat hun kind eigenlijk met zijn/ haar gedrag van hen vroeg en  hoe ze daar als ouders zo goed mogelijk op in konden leren spelen. Dat was vaak geen eenvoudige klus voor ouders maar altijd wel wel een klus die de moeite waard bleek.

 Wat ook de oorzaak van de zorgen/problemen ook is, ouders en kinderen zijn er altijd bij gebaat wanneer  ouders meer handvatten hebben om aan te sluiten bij de vraag achter het gedrag van hun kind(eren).  Op die manier wordt de vertrouwensband tussen ouder(s) en kind versterkt, kan het problematisch gedrag van het kind verminderen met als gevolg dat  het  kind zich beter kan ontwikkelen. Mijn overtuiging is dat ouders zelf de belangrijkste hulpbron voor hun kinderen zijn maar soms een steuntje in de rug nodig hebben.  

In mijn samenwerking met ouders kijken we niet alleen naar het gedrag van het kind  in het hier en nu maar ook naar de geschiedenis van het kind. Daarnaast kijk ik met ouders naar hun eigen geschiedenis en naar hun samenwerkingsrelatie als opvoeders. Soms betekent dit dat er gesprekken zijn met de ouders apart, soms met het hele gezin en soms met alleen het kind of met een van zijn/haar ouders. 

In het werk met kinderen/ jeugdigen daag ik hen uit om zichzelf te uiten en aan te geven wat ze nodig hebben om zich beter te kunnen voelen.  Ik help ontdekken  van hun hulpbronnen zodat ze daar op een goede manier een appel op leren doen.  Hulpbronnen kunnen ouders, andere mensen, dieren, routines, activiteiten, pictogrammen enz. 

                 Afhankelijk van de vraag  maak ik tijdens de begeleiding gebruik van                               verschillende methodieken zoals spelletjes en materiaal om de situatie te visualiseren.    

hieronder een paar voorbeelden     

 

genogram


yucel methode


spelletjes