Familiewerk
    

Opvoedondersteuning/gezinscoaching.

 Sinds 1982 heb ik verschillende functies binnen de jeugdhulpverlening gehad. Door de jaren heen ben ik altijd betrokken geweest bij gezinnen waar opvoedproblematiek speelde.  Ik vind het boeiend om samen met ouders/opvoeders  (verder te noemen ouders) de "gebruiksaanwijzing" van hun kind te ontcijferen en ouders te helpen, zodat ze hun kind(eren)  kunnen geven wat het nodig heeft. 

 Wat ook de oorzaak van de zorgen/problemen ook is, ouders/opvoeders en kinderen zijn er altijd bij gebaat wanneer  u als ouders meer handvatten hebt om aan te sluiten bij de vraag achter het gedrag van uw kind(eren).  Op die manier kan de vertrouwens band tussen u en uw kind versterkt worden, het problematisch gedrag van uw kind verminderen met als gevolg dat  uw kind zich beter kan ontwikkelen. 

In mijn werk met ouders kijken we niet alleen naar het gedrag van uw kind  in het hier en nu maar ook naar de geschiedenis van uw kind. Daarnaast kijk ik met u naar uw eigen geschiedenis en naar uw samenwerkingsrelatie als ouders. 

In het werk met kinderen daag ik kinderen om zichzelf te leren helpen door te verwoorden/ aan te geven wat ze nodig hebben om zich beter te kunnen voelen.  Ik help hun zoeken naar hun hulpbronnen zodat ze daar op een goede manier gebruik van leren maken.       Hulpbronnen kunnen ouders, andere mensen, dieren, routines, activiteiten enz. zijn

                 Afhankelijk van de vraag  maak ik tijdens de begeleiding gebruik van                               verschillende methodieken zoals spelletjes en materiaal om de situatie te visualiseren.    

hieronder een paar voorbeelden     

 

genogram


yucel methode


spelletjes