Familiewerk
    

Opvoedondersteuning.


Sinds 1982 ben ik werkzaam geweest in verschillende functies binnen de jeugdhulpverlening . Op dit moment heb ik naast mijn eigen praktijk nog een baan als gezinswerker in Utrecht en ondersteun ik gezinnen die om verschillende redenen het tijdelijk zelf niet redden. 

Door de jaren heen ben ik altijd betrokken geweest bij gezinnen waar opvoedproblematiek speelde. Samen met ouders ga ik op zoek naar vraag achter het gedrag, naar de opvoedbehoefte van hun kind(eren). Ik vind het boeiend om samen met ouders de "gebruiksaanwijzing" van hun kind te ontcijferen en te kijken wat ouders kunnen doen om beter aan de behoeften van hun kind aan te sluiten. Vaak resulteert de zoektocht niet alleen in ander (lees minder  problematisch) gedrag van het kind maar voor ouders ook in meer plezier in het ouderschap. 

In het werken met ouders zie ik vaak dat, hoe ouders zelf opgevoed zijn, een rol speelt in de problemen die ouders ervaren in de opvoeding van hun kinderen. Werken vanuit de context betekent niet alleen terugkijken met ouders naar de eigen geschiedenissen maar ook het aangaan van dialoog met elkaar. Dialoog waardin ouders hun onderlinge begrip en ruimte voor eigen behoeften vergroten en hun samenwerking kunnen verstevigen. Dit maakt dat ouders meer ruimte krijgen om de kinderen te bieden waar ze met hun gedrag om vragen of wat ze gezien hun kind-eigen problematiek nodig hebben. 

 Ieder mens is waardevol en heeft het recht om gezien en gehoord te worden.