Familiewerk

Opvoedondersteuning/gezinscoaching.

 Sinds 1982 heb ik verschillende functies binnen de jeugdhulpverlening uitgeoefend. Binnen deze functies was ik altijd betrokken bij gezinnen waar als gevolg van verschillende oorzaken problemen in de opvoeding van de kinderen speelden. 

Ik heb het altijd een uitdaging gevonden om in verschillende situaties, samen met ouders/opvoeders  (verder te noemen ouders) te onderzoeken wat hun kind eigenlijk met zijn/ haar gedrag van hen vraagt en hen vervolgens te ondersteunen bij het  leren inspelen op de specifieke behoeften van hun kind.  Dat is vaak geen eenvoudige klus want ouders kunnen meestal niet meer opvoeden vanuit hun "automatische piloot" maar moeten zelf een andere benaderingswijze aanleren. Gelukkig blijkt hun moeite echter vrijwel altijd de moeite waard.

 Want wat ook de oorzaak van de problemen ook is, ouders en kinderen zijn er altijd bij gebaat wanneer  ouders de goede handvatten hebben om aan te sluiten bij de vraag achter het gedrag van hun kind(eren).  Op die manier wordt de vertrouwensband tussen ouder(s) en kind versterkt, kan het problematisch gedrag van het kind verminderen met als gevolg dat  het  kind zich beter kan ontwikkelen. 

Mijn overtuiging is dat ouders zelf de belangrijkste hulpbron voor hun kinderen zijn maar soms een steuntje in de rug nodig hebben.  

In mijn samenwerking met ouders kijken we niet alleen naar het gedrag van het kind  in het hier en nu maar ook naar de geschiedenis van het kind. Daarnaast kijk ik met ouders naar hun eigen geschiedenis en naar hun samenwerkingsrelatie als opvoeders. Soms betekent dit dat er gesprekken gepland worden met de ouders zonder hun kind, soms met een ouder apart, soms met het hele gezin en soms met alleen het kind. 

In het werk met kinderen/ jeugdigen daag ik hen uit om zich te uiten,  aan te leren geven wat ze voelen en waar ze behoefte aan hebben / nodig hebben om zich beter te kunnen voelen.  Ik help ontdekken  wie/ wat hun hulpbronnen zijn en hoe ze die op een goede manier aan kunnen spreken.   Hulpbronnen kunnen ouders, andere mensen, dieren, routines, activiteiten, pictogrammen enz. 

                 Afhankelijk van de vraag  maak ik tijdens de begeleiding gebruik van                               verschillende methodieken zoals spelletjes en materiaal om de situatie te visualiseren.    

hieronder een paar voorbeelden     

 

genogram


yucel methode


spelletjes