Per september 2023 zal mijn praktijk sluiten, ik neem derhalve geen nieuwe cliënten meer aan. 
      

Opvoedondersteuning 

 

 Wat de oorzaak van de problemen ook is, ouders en kinderen zijn er altijd bij gebaat wanneer  ouders de goede handvatten hebben om aan te sluiten bij de vraag achter het gedrag van hun kind(eren).  Op die manier wordt de vertrouwensband tussen ouder(s) en kind versterkt, kan het problematisch gedrag van het kind verminderen met als gevolg dat  het  kind zich beter kan ontwikkelen. 

Mijn overtuiging is dat ouders zelf de belangrijkste hulpbron voor hun kinderen zijn maar soms een steuntje in de rug nodig hebben.  

In mijn samenwerking met ouders kijk ik niet alleen naar het gedrag van het kind  in het hier en nu maar ook naar de geschiedenis van het kind. Daarnaast kijk ik met ouders naar hun eigen geschiedenis en naar hun samenwerkingsrelatie als opvoeders. Soms betekent dit dat er gesprekken gepland worden met de ouders zonder hun kind, soms met een ouder apart, soms met het hele gezin en soms  alleen met het kind. 

In het werk met kinderen/ jeugdigen help ik hen om zich te uiten,  aan te geven wat ze voelen en waar ze behoefte aan hebben en nodig hebben om zich beter te kunnen voelen.  Ik help hun ontdekken  wie/ wat hun hulpbronnen zijn. Hulpbronnen kunnen zijn: ouders, andere voor hen belangrijke mensen, dieren, routines, activiteiten, pictogrammen enz. 

         Afhankelijk van de vraag  maak ik tijdens de begeleiding gebruik                           van  verschillende methodieken zoals spelletjes en materiaal                          om de situatie te visualiseren.    

hieronder een paar voorbeelden     

 

genogramspelletjes


  

    


 
E-mailen
Bellen
Map