Familiewerk

Over mijzelf.

Mijn naam is Sjoukje Bulder, geboren in 1958. Ik ben getrouwd met Pieter waarmee ik drie kinderen heb.  Ikzelf ben opgegroeid in een gezin met 4 kinderen waarvan ik de jongste ben. Ik heb vooral prettige maar ook minder prettige herinneringen aan mijn gezin van herkomst. De contextuele therapie heeft mij geholpen me positief verbonden te weten met alle leden van mijn gezin van herkomst. Deze verbondenheid voelt als de betrouwbare onderlegger in mijn leven en  in mijn loyaliteit aan mijn man en kinderen. 

           Over mijzelf als therapeut.

Sinds 1982 heb ik in allerhande functies binnen de jeugdzorg gewerkt met kinderen en ouders. Gedurende deze jaren in de jeugdhulpverlening ben ik steeds meer overtuigd geraakt van de het de invloed die familie relaties hebben op hoe we ons als mens ontwikkelen. Daar ligt vaak de wortel van de in het hier en nu ervaren problemen en daar ligt ook de mogelijkheid tot herstel. Door inzicht, begrip, erkenning en het aangaan van dialoog kan het evenwicht en betrouwbaarheid in de relatie herstellen. Problemen kunnen dan op een andere manier tegemoet getreden worden.

Om mezelf als mens en als professional verder te ontwikkelen ben ik me steeds meer gaan verdiepen in het contextuele gedachtengoed van prof. Dr. I. B. Nagy (1920-2007). 

In 2011 heb ik de basisopleiding “Contextuele hulpverlening” afgerond bij Leren over Leven te Utrecht. Deze opleiding heeft in de eerste instantie mijzelf maar in tweede instantie ook de gezinnen waarmee ik werk verdieping en herstel geboden. 

In december 2017 heb ik de contextuele vervolgopleiding “Specialisatie” afgerond bij de Stichting Nagy Academie te Utrecht en mag ik mezelf therapeut noemen.


Opleidingen en Registraties: 

Opleidingen:

 • HBO Cultureel Werk, De Nijenburg te Culemborg. 
 • HBO Maatschappelijk Werk, Ichtus Hogeschool Rotterdam.
 • V.O. tweede fase Hoger-Sociaal-Agogisch-Onderwijs, Hogeschool van Amsterdam.        
 • Basisopleiding “Contextuele Hulpverlening” bij Leren over Leven te Utrecht. 
 • Contextuele vervolgopleiding “Specialisatie” bij de Nagy Academie in Utrecht. 

 

 Cursussen o a:

 • Signs of Safety
 • “Een taal erbij" zevendaagse opleiding systemisch en contextueel werken
 • Triple P level 4 en level 5
 •  Pittige Jaren.
 •  Geweldloos Verzet/ Nieuwe autoriteit

  Registraties

 • NVPA( beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten)
 • RBCZ( register beroepsbeoefenaren complementaire zorg) 
 • SKJ, (jeugd- en gezinsprofessional) 
 • VCW, vereniging van Contextueel Werkers 
 • BPSW ( beroepsvereniging van professionals in sociaal werk
 • KVK nr, 70506302
 • BTW nr: NL001192477B54