Familiewerk
    

Over mijzelf.

Mijn naam is Sjoukje Bulder, geboren in 1958. Ik ben getrouwd met Pieter waarmee ik drie kinderen heb.  Ikzelf ben opgegroeid in een gezin met 4 kinderen waarvan ik de jongste ben. Ik heb vooral prettige maar ook minder prettige herinneringen aan mijn gezin van herkomst. De contextuele therapie heeft mij geholpen me positief verbonden te weten met alle leden van mijn gezin van herkomst. Deze verbondenheid voelt als de betrouwbare onderlegger in mijn leven en  in mijn loyaliteit aan mijn man en kinderen. 

    Over mijzelf als therapeut.

Sinds 1982 heb ik in allerhande functies binnen de jeugdzorg gewerkt met kinderen en ouders. Gedurende deze jaren in de jeugdhulpverlening ben ik steeds meer overtuigd geraakt van de invloed van onze (familie) relaties op hoe we ons als mens ontwikkelen. 

Om mezelf als mens en als professional verder te ontwikkelen ben ik me steeds meer gaan verdiepen in het contextuele gedachtengoed van prof. Dr. I. B. Nagy (1920-2007). 

In 2011 heb ik de basisopleiding “Contextuele hulpverlening” afgerond bij Leren over Leven te Utrecht. Deze opleiding heeft in de eerste instantie mijzelf maar in tweede instantie ook de gezinnen waarmee ik werk verdieping en herstel geboden. 

In december 2017 heb ik de contextuele vervolgopleiding “Specialisatie” afgerond bij de Stichting Nagy Academie te UtrechtOpleidingen en Registraties: 

 Opleidingen:

 • HBO Cultureel Werk, De Nijenburg te Culemborg. 
 • HBO Maatschappelijk Werk, Ichtus Hogeschool Rotterdam.
 • V.O. tweede fase Hoger-Sociaal-Agogisch-Onderwijs, Hogeschool van Amsterdam.        
 • Basisopleiding “Contextuele Hulpverlening” bij Leren over Leven te Utrecht. 
 • Contextuele vervolgopleiding “Specialisatie” bij de Nagy Academie in Utrecht. 

 cursussen o a:

 • Signs of Safety
 •  “Een taal erbij”
 •  Triple P level 4 en level 5
 •  Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

Registraties:

 • NVPA (De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten)
 • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg)
 • VCW ( Vereniging van Contextueel Werkers)
 • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)