Familiewerk

Tarieven en Vergoedingen 
  

Gemeente vergoedingen in de gemeenten Culemborg, Buren, Gemeente West-Betuwe en Gemeente Neder-Betuwe

Kinderen, jeugdigen (tot 18 jaar) en hun ouders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding door de gemeente. Hiervoor hebt je/u een beschikking nodig van de gemeente die aangevraagd kan worden middels  een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts. Het is belangrijk dat op de er verwijzing de naam van mijn praktijk en de product code 45A53 vermeld wordt. Ook het Sociale Wijkteam kan voor een beschikking zorgen. 

 Zorgverzekering:

De contextuele therapie gesprekken worden niet vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Mogelijk worden individuele contextuele-therapie  gesprekken wel uit uw aanvullende pakket vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis.  Eventuele vergoeding  valt onder de aanvullende verzekering alternatieve zorg op basis van mijn NVPA lidmaatschap. 

De lijst van zorgverzekeraars en welk contract is afgesloten met het NVPA kun je vinden op: website van de NVPA (hier kan je geen rechten aan ontlenen). Lees je polis goed door of neem contact op met je zorgverzekeraar. Hieronder de tarieven voor gesprekken die niet via de Gemeente vergoed worden. 
Gespreksvorm

Tijdsduur

Tarief            Avond

Intake

1 uur 

€ 85.00      

Individuele contextuele therapietherapie

1 uur

€ 85.00           € 100.00

Gezinsgesprek als niet door de gemeente vergoed

1,5 uur

€ 120.00          €140.00

Opvoedondersteuning als niet door gemeente vergoed 

€ 1 uur

€ 85.00           €100,00

  

 Facturering;

De facturen worden per email aan de cliënt verstuurd. 

De volgende betalingsvoorwaarden zijn op de behandeling van toepassing: 
Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd of niet worden afgezegd, worden voor 50% in rekening gebracht.