Familiewerk
    

Verwijzers


Binnen mijn praktijk kunnen ouders en hun kinderen terecht met vragen, zorgen en problemen die zich voordoen in hun (gezins)leven, zowel in de persoonlijke als in de relationele sfeer. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van ouders met opvoedvragen en ouders met relatie- en/of scheidingsproblematiek. Vanuit mijn contextuele achtergrond  sta ik tijdens het proces naar herstel altijd stil bij de systemische balansen en bij hetgeen gegeven en ontvangen is vanuit gezinnen  van herkomst van ouders zelf.

Kinderen, jeugdigen en hun ouders kunnen op een doorverwijzing van het sociale wijkteam, de huisarts of de kinderarts mijn hulp vergoed krijgen in de gemeenten Culemborg, Buren en Gemeente West Betuwe: Jeugdwet Perceel 2 Begeleiding.

Daarnaast vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een deel van) de behandeling uit het aanvullende pakket in geval er geen sprake is van jeugdhulp 

   

Ik ben geregistreerd bij:

NVPA, RBCZ, SKJ en de VCW