Familiewerk
    


Voor welke hulpvragen en problemen?

 

Elke verandering in de levenscyclus van mensen zorgt voor beweging in de balans van geven en nemen in de relaties van de individu met belangrijke anderen. Geboorte, opgroeien, volwassen worden, vriendschappen, beroepskeuze, trouwen, ouder worden en tenslotte afscheid nemen en sterven.

In al onze levensfasen kunnen zich stagnaties, problemen en levensvragen voordoen. In de contextuele therapie zijn deze stagnaties het uitgangspunt om zo te zoeken waar en hoe problemen ontstaan zijn. Hoe we al of niet gehoor geven aan onze eigen behoeften terwijl wij in relatie staan met de voor ons belangrijke ander. Hoe is onze balans in loyaal zijn aan onszelf, aan onze partner, aan de vorige en komende generaties.

In de stagnaties liggen ook de kansen om bronnen op te sporen zodat we de verstoorde balans weer in beweging kunnen brengen.

 

  • Partner/relatieproblemen/ echtscheidingsproblematiek;

  • Moeite met relaties aangaan; alleen zijn;
  • Ouderschap en opvoedvragen;
  • (Schoon)familie;
  • Verwerking; moeilijke jeugd, traumatische ervaringen;
  • Identiteitsvragen; verlegenheid, onzekerheid, minderwaardigheid;
  • Loyaliteitsconflicten.