Familiewerk
    

Wat is Contextuele Therapie?

Contextuele Therapie is een vorm van systeemtherapie waarbij problemen en levensvragen niet los gezien worden van wat door vorige generaties is doorgegeven en door u ontvangen is. De verbondenheid die er is met uw partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen uw ‘context’. Elke hulpvraag wordt vanuit die context benaderd.

Contextuele therapie is een herstellende en preventieve manier van werken in individuele, familie, gezins- en ook werkrelaties omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. De therapie heet daarom ook intergenerationeel en is ontwikkeld door Prof. dr.I.Boszormenyi-Nagy.

Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten in de dynamiek van menselijke relaties. Als er ergens iets mis gaat tussen mensen dan is het vaak in dit gebied. Het gevolg daarvan kan zijn dat de balans van geven en ontvangen verstoord wordt en men niet meer toekomt aan het bieden van gepaste en verantwoorde zorg. Dit kan zo verstorend werken dat ook de volgende generatie daar mee te maken krijgt. In de therapie zijn het dan ook deze aspecten die veel aandacht vragen en krijgen. 

Klik hier voor de website van de Vereniging van Contextueel Werkers.